ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ