ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ (ΔΕ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΕ ή ΤΕ)

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕ ή ΥΕ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ