Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 6003272)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 6003272)


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελούμενους και τους κηδεμόνες τους ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της από 15/01/2024 συμπληρωματικής πρόσκλησης για τη δημιουργία λίστας επιλαχόντων ωφελούμενων για το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.ΦΕ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 6003272),

παρατείνεται έως την 30/04/2024. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΟΦΕΚΟ από τις 15/01/2024. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 24310-77282 και 2410-555453 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:30 έως 14:30.